Cognac

ml name 100 g bottle
cognac
0,7 Hennessy XO 1100.00 7700.00
0.5 Kurvazye VS 400.00 2800.00
0.5 Ararat 5 * 150.00 750.00
0.5 Zakarpattya 76.00 380.00
0.5 Sarajishvili 5* 140.00 700.00
0.5 Staruy Kakheti 4* 78.00 390.00